Áo dài cặp bưng quả gấm xanh mint nam nữ

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Quá hạn phụ thu 10%/ngày