Áo dài cách tân bưng quả gấm trắng cặp nam nữ

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Quá hạn phụ thu 10%/ngày