Áo dài kem cafe tay dài thiết kế 4 tà xoè

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Quá hạn phụ thu 10%/ngày