Áo dài bưng quả nude tay voan loe cánh tiên

150,000

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Chất liệu: lụa đũi