Áo dài bưng quả màu vàng đồng lụa truyền thống kết ngọc

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Quá hạn phụ thu 10%/ngày