Áo dài bê quả hồng dâu ren tay phối voan

Giá thuê này áp dụng cho 4 bộ trở lên/ 3 ngày

Bao gồm: áo quần + mấn

Giá thuê lẻ: 160.000 VNĐ/3 ngày

Quá hạn phụ thu 10%/ngày